Angels Blog

Welcome To Uwie Blog....

Minggu, 14 November 2010

Sinau Basa Jawa

1. Aksara Carakan yaiku ana 20 sing biasa disebut Dentawiyanjana, yaitu : ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga ; 2. Aksara Pasangan bentuk mati soko huru ini yaiku : h, n, c, r, k, d, t, s, w, l, p, dh, j, y, ny, m, g, b, th, ng ; pasangan 3. Aksara Swara biasane dinggo nulis jeneng utawa jeneng padusunan, yaiku : A, I, U, E, O  4. Aksara Rekan dinggo nulis soko aksara serapan, yaiku  : kh, f, dz, gh, z 5. Aksara Murda biasane dinggo pawitan nulis jeneng utawa jeneng panggonan, yaiku : Na, Ka, Ta, Sa, Pa, Nya, Ga, Ba 6. Aksara Wilangan dinggo nulis jawa ing basa jawa, yaiku angka 1 s/d 10  aksara Jawa. 7. Tanda Baca (Sandangan) 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar